Vyriausybė pritarė siūlymams labiau saugoti melioracijos sistemas bei melioracijos statinius nuo sunaikinimo

meliorVyriausybės posėdyje pritarta Seimo nario Kęstučio Navicko inicijuotoms Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama saugoti melioracijos sistemas bei melioracijos statinius nuo sunaikinimo ribojant ūkinę veiklą bei atsisakyti besidubliuojančių sąlygų. 

Projektu siekiama sujungti dvi esamas specialiųjų žemės naudojimo sąlygas (SŽNS) ir panaikinti perteklinius reikalavimus, neduodančius naudos melioracijos sistemų ir melioracijos statinių funkcionalumui užtikrinti. Siūloma, kad melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos SŽNS būtų sujungtos į vieną melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos SŽNS. 

Apjungus melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų SŽNS būtų atsisakyta besidubliuojančių SŽNS (reikalavimų), išvengta netiksliai (geografiškai) nustatomos melioracijos statinių apsaugos zonų SŽNS, būtų sutaupoma valstybės lėšų piliečių informavimui.

Apjungimas sumažintų administracinę ir finansinė naštą savivaldybėms – joms nereikėtų rengti melioracijos statinių apsaugos zonų SŽNS žemėlapių, o duomenys SŽNS nustatymui būtų vientisi, kadangi už jų parengimą būtų atsakingas vienas asmuo (Žemės informacinės sistemos tvarkytojas).

Projektu siūloma patikslinti 96 straipsnio nuostatas dėl draudimo sausinti natūralias pievas ir ganyklas. Jas siūloma papildyti išimtimi, draudžiančia sausinti natūralias pievas ir ganyklas įrengiant naujas melioracijos sistemas. 

Vyriausybė, pagal gautus pasiūlymus siūlo tikslinti projektą bei suvienodinti sąvokas su Melioracijos įstatyme reglamentuotomis bei papildyti jį nuostata, kad apsaugos zona nustatoma ne tik melioruotai žemei, bet ir joje esantiems melioracijos grioviams, bendrojo naudojimo drenažo rinktuvams ir polderiams. 

Toliau Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 91, 92, 93, 94 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas bus svarstomas Seime.

ŽŪM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode